انتشار "اربعین؛ منظری اجتماعی: دانسته ها و نادانسته ها"

 تا حدود سال ۲۰۰۶ میلادی/۱۳۸۵ ه.ش کمتر کسی در ایران نام «پیاده‌روی اربعین» را شنیده‌بود. امروز، تنها کمتر از یک دهه ی بعد، نه تنها احتمالاً کمتر ایرانی را می‌توان یافت که از این مناسک کاملاً بی‌اطلاع باشد. نرخ رشد شرکت ایرانیان در پدیده‌ای که قرن‌ها، مناسکی عربی‌عراقی تلقی می‌شد، به حدی سریع است که ما را قانع می‌سازد که با ظهور یک «ابر نو اختر» مذهبی، اجتماعی و فرهنگی در سپهر اجتماعی تشیع روبرو هستیم؛ ابرنواختری که نه منحصر به مرزهای سرزمینی ایران نیست، فقط ویژگی‌هایی دینی ندارد و پیامدهایی فراتر از میدان دین خواهد داشت. 

با وجود این اهمیت جدی اجتماعی و تغییر نرخ سریع و قابل ملاحظه، این پدیده آنچنانکه باید و شاید هنوز مورد تحلیل و بررسی جامعه شناسی ایران قرار نگرفته است. "اربعین؛ منظری اجتماعی: دانسته ها و نادانسته ها" تلاشی است برای مشخص کردن محورهای اهمیت اجتماعی اربعین و به دست دادن تصویری اولیه از عوامل احتمالی افزایش قابل ملاحظه ی این پدیده از منظری جامعه شناختی.
 
این اثر، به قلم مهدی سلیمانیه و توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد در مهرماه سال 1394 به چاپ رسیده است.  عناوین فصل های این اثر عبارتند از: 
 
برای تهیه این اثر میتوانید با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد با شماره تلفن 88905374 تماس بگیرید.