شیعه‌شناسی فرانسه زبان به بیان بونو

در سال ۱۳۹۰«انجمن حکمت و فلسفه ایران» مجموعه درس­گفتارهایی را تحت عنوان «بررسی متون شیعه شناسی در زبان فرانسه» و توسط کریستین یحیی بونو برگزار کرد.

در این کلاس­‌ها شیعه­‌شناسی به عنوان علمی سربرآورده از اسلام شناسی معرفی شد که خود برآمده از شرق­‌شناسی است. علاقه فرانسویان به این علم مبتنی بر انگیزه­هایی چون ارائه تبلیغ مسیحیت، پیشبرد پروژه استعمار، شناخت فرقه­‌ها در چارچوب نهضت­‌های پان عربیسم و خیزش سیدجمال و در نهایت علاقه شخصی بوده است و هر انگیزه ویژگی خاصی را بر این آثار بخشیده که در این میان بیشترین تاکید بر روی پژوهش‌­ها و نه آثار تبلیغی و رسانه­ای بود. چهار گروه از آثار در این کلاس‌­ها معرفی شدند:

بطور مشخص چند متن زیر مورد تورق قرار گرفت و بخش­‌هایی از آن خوانده شد: