بررسی سیاست‌های تقویم‌نگاری جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: تقویم سال 1390)

  •  نگارنده: زهره سروش فر
  • استاد راهنما: سارا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مزینانی شریعتی‌‌‌‌‌‌
  • استاد مشاور: ابراهیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فیاض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  • کارشناسی ارشد
  • سال: 1390
  •  رشته: جامعه شناسی
  • دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی سیاست گذاریهای جمهوری اسلامی ایران در مورد زمان از خلال توجه به "تقویم" پرداخته است. مرزهای قانونی هر کشور به ویژه در عصر مدرن گستره مشروعیت و اعمال قدرت هر نظام سیاسی را مشخص مینماید و در نتیجه سیاستهای مکانی در قالب آنها نمود می یابد. بـا وجود آنکه اعمال قدرت و سیاست گذاری در حوزه زمان بروز و ظهور کمتری دارد، اما تمامی حکومتها برای تعریف "هویت خود و مشروعیت یافتن از این طریق نیازمند آن هستند که در طول زمان هم تداوم داشته باشند و سرچشمه های خود را در زمان گذشته یک جامعه اثبات نمایند. درضمن در صورتی که توجهی به وضعیت موجود جامعه یعنی زمان حال نکنند و همچنین دیدگاه و برنامه ای مشخص برای آینده نداشته باشند با مشکلات جدی از سوی جامعه مواجه خواهند شد. تقویم یکی از مکانهایی است که سیاستهای زمانی در قالب آن نمود مییابد تغییرات دائمی در تقویم ،ایران تورم بیش از حد مناسبت - ها و ایجاد نهادی خاص برای تعیین مناسبتها و نظارت بر تقویم نشان از توجه جمهوری اسلامی به تقویم ایران و سیاستهای مشخصی دارد که بر آن اعمال می کند.

رویکرد نظری پژوهش پیش رو از نظریات دورکیم هالبواکس و هابز بام اخذ گردیده است. امیل دورکیم در "صور بنیانی حیات دینی در قالب تمایز گذاری میان امر قدسی و امر عرفی، دو نوع زمان را از یکدیگر جدا میکند که زمانهای عادی و فوق العاده حیات اجتماعی هستند زمان فوق العاده زمان تجمع اعضای جامعه برگزاری مناسک و یادآوری گذشته جمعی است. موریس هالبواکس بر مبنای دیدگاه  دورکیم از حافظه ی جمعی " سخن میگوید او معتقد است که حافظه امری برساختی است که در هـر زمان برمبنای نیازها و منافع زمان حال اعضای جامعه به سوی گذشته بازگشته و رویدادهایی را از آن انتخاب میکنند اریک هابزبام و ترنس رنجر نیز با اخذ این رویکرد نظری از هالبواکس برساخت حافظه ی جمعی را در جوامع مدرن امری میدانند که توسط حکومتها و نه توسط خود اعضای جامعه صورت می گیرد.

در نهایت برای بررسی سیاستهای حاکم بر تقویم ایران از تحلیل محتوای کیفی اسناد و مدارک موجود در شورای فرهنگ  عمومی استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از وجود سیاستی دارد که بیش از هر چیز رو به سوی گذشته ی جامعه دارد و تلاش میکند روایتی خاص را بر طبق منافع وشرایط زمان حال خود از گذشته ارائه نماید و مناسبتهای تقویم بر این مبنا انتخاب شده اند.

مشاهده فایل چکیده

تماس با ما

این آدرس پست الکترونیک توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

www.socio-shia.com